Prosinec 2009

Botton Of Ocean!!

23. prosince 2009 v 14:03 | Šárka Nevosadová |  haniny písničky
It`s been in the past for a while
I get a flash and then I smile
Am I crazy?
I still miss you baby

It was real
It was right
But it burned
To had to survive
All that's left is
All these ash`s


Where did the love go ?
I don`t know
When it`s all said and done
How could I be losing you forever ?
After all the time we spent together


Chorus

I have to know why
I had to lose you
Now you`ve just become
Like everything I`ll never
Find again at the bottom of the ocean

Doo doo do
Doo doo do do
Do do do do do do dooo
Do do do do do do doIn a dream you appered
For a while you were here
So I keep sleeping
To keep you with me


I`ll draw a map
Connect The Dots
All the memories that I got
What I`m missing
`ill keep re-living
Where did the love go ?
I don`t know
When it`s all said and done
How could I be losing you forever ?
After all the time we spent together


Chorus

I have to know why
I had to lose you
Now you`ve just become
Like everything I`ll never
Find again at the bottom of the ocean


Bridge

· talking
*
this is it
let go
breath* breath
*

you`ll have to let me
pull me to be the ever understand
just don`t let go of the time that we both had
and I don't ever want to see you sad
be happy

and I don't want to hold you
if you don`t want to tell me
you love me babe
just know I`m gonna
have to walk away
I`ll be big enough
For both of us to say
Be happy


Doo doo do
Doo doo do do
(be happy , be happy )
Do do do do do do dooo
Do do do do do do do
Be happy
(I Dont Know If They Are Wrog)


Je to již v minulosti na chvíli
Chápu flash a pak jsem se usmát
jsem bláznivá?
I nadále chybět zlato

Bylo to skutečné
Bylo to právo
Ale je spálená
Aby měl přežít
Vše, co zbývá, je
Všechny tyto popel `s


Kam jdou lásky?
Nevím
Když je to vše řekl a udělal
Jak bych mohla být ztráta vás navždy?
Po celou dobu jsme strávili společně


Chorus

Musím vědět, proč
Musel jsem ztratit
"Nyní si už jen stát
Jako všechno, co jsem nikdy `ll
Nalézt opět na dně oceánu

Doo doo dělat
Doo doo to udělat
Myslíte si to dělat dělat dělat dooo
Myslíte si to dělat dělat dělat dělatVe snu jste appered
Za chvíli jste zde
Tak jsem se udržet na spaní
Chcete-li, aby jste se mnou


I `ll nakreslit mapu
Připojte Dots
Všechny vzpomínky, které mám
I `m Co chybí
"špatně držet re-obývací
Kam jdou lásky?
Nevím
Když je to vše řekl a udělal
Jak bych mohla být ztráta vás navždy?
Po celou dobu jsme strávili společně


Chorus

Musím vědět, proč
Musel jsem ztratit
"Nyní si už jen stát
Jako všechno, co jsem nikdy `ll
Nalézt opět na dně oceánu


Mostu

Hovořím
*
to je ono
pusť
dech dech *
*

`ll vám musím nechat mi
mě se nikdy pochopit
Jen don `t pustit na čase, že jsme oba měli
nemám a nikdy chtít vidět smutnou
být šťastný

a já nechci, aby vás
pokud si don `t want to řekni mi
Miluješ mě bejby
Jen vím, že jsem "Zpozdím
muset odejít
I `ll být dostatečně velká
Pro oba z nás to říct
Být šťastný


Doo doo dělat
Doo doo to udělat
(být šťastný, být šťastný)
Myslíte si to dělat dělat dělat dooo
Myslíte si to dělat dělat dělat dělat


The Climb

23. prosince 2009 v 14:02 | Šárka Nevosadová |  haniny písničky
Líbí se tí píseň? Ukaž ji kamarádům.


I can almost see it.
That dream I'm dreamin
But there's a voice inside my head saying you'll never reach it.
Every step I'm taking.
Every move I make feels
Lost with no direction.
My faith is shakin.
But I,I gotta keep tryin.
Gotta keep my head held high.

There's always gonna be another mountain.
I'm always gonna wanna make it move.
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I'm gonna have to lose.
Ain't about how fast I get there.
Ain't about what's waitin on the other side.
It's the climb.

The struggles I'm facing.
The chances I'm taking.
Sometimes might knock me down but
No I'm not breaking.
I may not know it but these are the moments that
I'm gonna remember most, yeah.
Just gotta keep going.
And I, I gotta be strong.
Just keep pushing on 'cause


There's always gonna be another mountain.
I'm always gonna wanna make it move.
Always gonna be an uphill battle
But Sometimes I'm gonna have to lose.
Ain't about how fast I get there.
Ain't about what's waitin on the other side.
It's the climb.

Yeah-yeah

There's always gonna be another mountain.
I'm always gonna wanna make it move.
Always gonna be an uphill battle
Sometimes you're gonna have to lose.
Ain't about how fast I get there.
Ain't about what's waitin on the other side.
It's the climb.

Yeah-yeah-yea

Keep on moving,
Keep climbing,
Keep the faith,
Baby.

Its all about,
Its all about the climb.
Keep the faith,
Keep your faith.Skoro to můžu vidět.
Ten sen který sním
Ale hlas uvnitř mé hlavy říká že toho nikdy nedosáhnu.
Každý můj krok.
Každý pohyb který udělám, je cítit
jako ztracený beze směru.
Moje víra je se otřásá.
Ale já, já to musím zkoušet.
Musím držet hlavu vztyčenou.

Vždycky tu bude další hora.
Kterou vždycky budu chtít pohnout.
Vždy to bude těžký boj
Někdy budu muset prohrát.
Není o tom, jak rychle se tam dostaneš.
Není o tom, co tě čeká na druhé straně.
Je to stoupání.

Zápasy kterým čelím.
Příležitosti kterých se chopím.
Někdy mě možná srazí k zemi ale
ne, mě nezlomí.
Já to možná nevím, ale to jsou momenty, které
si budu pamatovat nejvíc.
Jen musím jít dál.
A já, musím být silná.
Jen se musím hnát dál, protože


Vždycky tu bude další hora.
Kterou vždycky budu chtít pohnout.
Vždy to bude těžký boj
Někdy budu muset prohrát.
Není o tom, jak rychle se tam dostaneš.
Není o tom, co tě čeká na druhé straně.
Je to stoupání.Vždycky tu bude další hora.
Kterou vždycky budu chtít pohnout.
Vždy to bude těžký boj
Někdy budu muset prohrát.
Není o tom, jak rychle se tam dostaneš.
Není o tom, co tě čeká na druhé straně.
Je to stoupání.Neustávej v pohybu,
Stoupej,
Neztrácej víru,
baby.

Je to celé o,
Je to celé o stoupání.
Neztrácej víru,
Neztrácej svou víru


WHO SAID(yeah)

23. prosince 2009 v 13:58 | Šárka Nevosadová |  haniny písničky
'm more than just
You're average girl
I'd like to turn me up
And show the world

Aw yeah!

Cause some can talk the talk
This girl just wants to rock
I'm individual
I'm not like anyone

I can be glamorous
Just like you see in all the magazines
I can be cool as ice
Or anything I want to be

Who said, who said I can't be Superman
I say, I say that I know I can
Who said, who said I won't be President
I say, I say you ain't seen nothin' yet

Oh yeah. Yeah

Go on and make some noise
Every girl has a choice
To lead their own parade
I do it my way

Ow!

I can be soft and sweet
Or louder than the radio (radio)
I can be sophisticated
Or totally go (totally go) out of control

Who said, who said I can't be Superman
I say, I say that I know I can
Who said, who said I'm not electrifying
I say, I say

There's no holdin' back
Stayin' right on track
Cause you control the game
So let them know your name

No limitations on imagination
Imagining

Yeah!

Who said, who said I can't be worldwide
I say, I say time is on my side
Who said, who said i can't be ten feet tall
I say, I say that i can have it all

Who said, who said I can't be Superman
I say, I say that I know I can
Who said, who said i won't be President
I say, I say you ain't seen nothin' yet you ain't seen nothing yet

Wowww...
Yeahhhh...!

Who said

Come on

Yeah...

That's right!


Hannah Miley

23. prosince 2009 v 13:56 | Šárka Nevosadová |  haniny písničky
You tucked me in, turned out the light
Kept me safe and sound at night
Little girls depend on things like that

Brushed my teeth and combed my hair
Had to drive me everywhere
You were always there when I looked back

You had to do it all alone
Make a living, make a home
Must have been as hard as it could be

And when I couldn't sleep at night
Scared things wouldn't turn out right
You would hold my hand and sing to me

Caterpillar in the tree
How you wonder who you'll be
Can't go far but you can always dream

Wish you may and wish you might
Don't you worry, hold on tight
I promise you there will come a day
Butterfly fly away

Butterfly fly away, butterfly fly away
Flap your wings now you can't stay
Take those dreams and make them all come true

Butterfly fly away, butterfly fly away
We've been waiting for this day
All along and knowing just what to do
Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly fly away

Butterfly fly away
Butterfly fly away

Text přidal miley116

Zastrčený jste mě, zhasl světlo
Díky nim, jsem živý a zdravý večer
Holčičky závisí na takové věci

Vyčistil si zuby a česané vlasy
Musel řídit mě všude
Vždycky jsi byl, když jsem se ohlédl

Museli jste dělat všechno sám
Vydělávat na živobytí, udělat domov
Musí být tak těžké, jak by to mohlo být

A když jsem nemohla v noci spát
Strach, co by dopadlo vpravo
Byste se držet za ruku, a zpívat se mnou

Caterpillar ve stromu
Jak by vás zajímalo, kdo vás bude
Nemůže jít daleko, ale vždy můžete snít

Přejeme Vám může přát, a můžete
Nebojte se, držte si klobouky
Slibuji vám, že přijde den,
Butterfly fly away

Motýl uletí, motýl uletí
Klapka svá křídla nyní nemůžete zůstat
Take ty sny, a aby byly všechny pocházejí pravda

Motýl uletí, motýl uletí
Jsme čekali na tento den
Celou dobu, a že víme, co dělat
Motýl, motýl, motýl, motýl uletí
You tucked me in, turned out the light
Kept me safe and sound at night
Little girls depend on things like that

Brushed my teeth and combed my hair
Had to drive me everywhere
You were always there when I looked back

You had to do it all alone
Make a living, make a home
Must have been as hard as it could be

And when I couldn't sleep at night
Scared things wouldn't turn out right
You would hold my hand and sing to me

Caterpillar in the tree
How you wonder who you'll be
Can't go far but you can always dream

Wish you may and wish you might
Don't you worry, hold on tight
I promise you there will come a day
Butterfly fly away

Butterfly fly away, butterfly fly away
Flap your wings now you can't stay
Take those dreams and make them all come true

Butterfly fly away, butterfly fly away
We've been waiting for this day
All along and knowing just what to do
Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly fly away

Butterfly fly away
Butterfly fly away

Text přidal miley116

Zastrčený jste mě, zhasl světlo
Díky nim, jsem živý a zdravý večer
Holčičky závisí na takové věci

Vyčistil si zuby a česané vlasy
Musel řídit mě všude
Vždycky jsi byl, když jsem se ohlédl

Museli jste dělat všechno sám
Vydělávat na živobytí, udělat domov
Musí být tak těžké, jak by to mohlo být

A když jsem nemohla v noci spát
Strach, co by dopadlo vpravo
Byste se držet za ruku, a zpívat se mnou

Caterpillar ve stromu
Jak by vás zajímalo, kdo vás bude
Nemůže jít daleko, ale vždy můžete snít

Přejeme Vám může přát, a můžete
Nebojte se, držte si klobouky
Slibuji vám, že přijde den,
Butterfly fly away

Motýl uletí, motýl uletí
Klapka svá křídla nyní nemůžete zůstat
Take ty sny, a aby byly všechny pocházejí pravda

Motýl uletí, motýl uletí
Jsme čekali na tento den
Celou dobu, a že víme, co dělat
Motýl, motýl, motýl, motýl uletí


SEE YOU AGAIN!!!!!

23. prosince 2009 v 13:53 | Šárka Nevosadová |  haniny písničky
And next time we hang out
I will redeem myself
My heart can't rest 'til then
Whoa, whoa,I
I can't wait
To see you again
I got this crazy feelin'
Deep inside
When you called and asked to see me
Tomorrow night
I'm not a mind reader
But I'm readin' the signs(bet you can't wait)
Bet you can't wait
To see me again
The last time I freaked out
I just kept lookin' down
I st-st-stuttered when
You asked me what I'm thinkin' 'bout
Felt like I couldn't breathe
You asked what's wrong with me
My best friend Leslie said
"Oh, She's just bein' Miley"
And next time we hang out
I will redeem myself
My heart can't rest 'til then
Whoa, whoa,I
I can't wait
To see you again
I got my sight set on you
And I'm ready to wait
The last time I freaked out
I just kept lookin' down
I st-st-stuttered when
You asked me what I'm thinkin' 'bout
Felt like I couldn't breathe
You asked what's wrong with me
My best friend Leslie said
"Oh, She's just bein' Miley"
And next time we hang out
I will redeem myself
My heart can't rest 'til then
Whoa, whoa, I,
I can't wait
To see you again
Whoa, whoa, I,
I can't wait
To see you again


jonas brothers and hannah montana

20. prosince 2009 v 12:07 | Šárka Nevosadová |  ostatní hvězdy

Demi Lovato

20. prosince 2009 v 12:02 | Šárka Nevosadová |  ostatní hvězdy

Hannah z filmu

17. prosince 2009 v 14:09 | Šárka Nevosadová |  seriál


Selena Gomez

17. prosince 2009 v 14:06 | Šárka Nevosadová |  ostatní hvězdy
SelenaGomezBlend3-1.png Selena Gomez image by ihafni

Hannah a Selena

17. prosince 2009 v 14:02 | Šárka Nevosadová |  seriál

s s s tady haloooooooooooo!!!tady

11. prosince 2009 v 21:09 | Šárka Nevosadová |  Hannah and Miley
Když se čtrnáctiletá Miley Stewart (Miley Cyrus) přistěhuje z Tennessee do Californie, nikdo kromě její rodiny a přátel netuší, že je zároveň i velmi známou a populární zpěvačkou, která si říká Hannah Montana. I přes kamarádství všech kamarádství to zatím neví ani její nejlepší kamarádka Lilly Truscott (herečka Emily Osment, jejího bratra známe z filmu Šestý smysl). Její nevědomost ale není nadlouho - tedy jen do té doby, než pozve Miley na její vlastní - Hannah concert ! A aby toho nebylo málo, zamiluje se do ní (do Hannah) její (Mileyin) spolužák Oliver (Mitchel Musso), kterému později také bude prozrazeno Hannah - secret. V seriálu také nejsme připraveni o zábavné prvky - o ty se stará zejména Miley, ale také její táta Robie Stewart (zpěvák Billy Ray Cyrus, je to Mileyin otec jak v seriálu, tak v realitě) a Mileyin seriálový bratr Jackson (Jason Earles). Miley se své tajemství po celou dobu seriálu snaží udržet v nejmenším kolečku přátel a rodiny. Novodobý Disney seriál v teenagerovském pojetí, který potěší i pobaví.

Miley Cyrus novinka

11. prosince 2009 v 21:07 | Šárka Nevosadová |  miley a novinky
Chcete říct novinku od Miley?Jestli jo tak čti dál!Dobře tak už to řeknu už to fakt nevidrži víte že Miley Cirus vlastně Hannah Montana je ve skutečnosti Destiny Hope Cyrus???!!!Jestli to víte tak sodpovězte na mou anketu a nezapomeň anketa!!!!

miley to u tyče pěkně rozjela!!!

7. prosince 2009 v 20:36 | Šárka Nevosadová |  miley a novinky
Miley to u tyče pěkně rozjelaa!!!Prý tam měla jen vystupovat, ale pak se to rozjelo do nesprávných kolejí...

Její otec Billy Ray Cyrus však tvrdí že tančení u tyče patřilo k jejímu vystupování a tudíž mu to nevadí...=()


If were a movie

3. prosince 2009 v 19:51 | sarka |  haniny písničky
Uh-oh, there you go again talking cinematic,
Yeah, you! You're charming, got everybody starstruck.
I know, how you always seem to go
For the obvious instead of me, but get a ticket and you'll see.

If we were a movie, you'd be the right guy,
And I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end.
We'd be laughing, watching the sunset,
Fade to black, show the names, play that happy song.

Yeah-yeah, when you call me, I can hear it in your voice,
Oh, sure, wanna see me and tell me all about her.
La-la, I'll be acting through my tears,
Guess you'll never know that I should win an Oscar for the scene I'm in.

If we were a movie, you'd be the right guy,
And I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end.
We'd be laughing, watching the sunset,
Fade to black, show the names, play that happy song.

Wish I could tell you there's a twist, some kind of hero in disguise,
And we're together, it's for real, now playing.
Wish I could tell you there's a kiss, like something more than in my mind, I see it,
Could be amazing, (could be amazing!)
(If we were a movie!)

If we were a movie, you'd be the right guy,
And I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end.
We'd be laughing, watching the sunset,
Fade to black, show the names, play that happy song.

If we were a movie, you'd be the right guy,
And I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end.
We'd be laughing, watching the sunset,
Fade to black, show the names, play that happy song.

If we were a movie, you'd be the right guy,
And I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end.
We'd be laughing, watching the sunset,
Fade to black.
Uh-oh, už zase začínáš mluvit filmové,
Jo, ty! Jste okouzlující, dostali všichni Starstruck.
Já vím, jak se zdá, že vždycky jít
Pro zřejmé místo mě, ale získat vstupenku a uvidíte.

Pokud bychom se do kina, měli byste se toho pravého,
A já bych se nejlepší kamarád, který si zamilujete do konce.
My bychom se smáli, pozorovat západ slunce,
Fade to black, ukazují jména, která hrají happy song.

Jo-jo, když mi říkají, slyším to v tvém hlase,
Jistě, chcete vidět mě a řekněte mi o ní.
La-la, budu jednající prostřednictvím mé slzy,
Asi jste nikdy vědět, že bych měl vyhrát Oscara za scénu, I'm in

Pokud bychom se do kina, měli byste se toho pravého,
A já bych se nejlepší kamarád, který si zamilujete do konce.
My bychom se smáli, pozorovat západ slunce,
Fade to black, ukazují jména, která hrají happy song.

Kéž bych mohl říct, že to kroucení, nějaký hrdina v přestrojení,
A jsme spolu, je to skutečné, nyní hraje.
Kéž bych mohl říct, že to polibek, jako něco víc, než v mé mysli, já to vidím,
By mohl být úžasný, (může být úžasné!)
(Pokud jsme film!)

Pokud bychom se do kina, měli byste se toho pravého,
A já bych se nejlepší kamarád, který si zamilujete do konce.
My bychom se smáli, pozorovat západ slunce,
Fade to black, ukazují jména, která hrají happy song.

Pokud bychom se do kina, měli byste se toho pravého,
A já bych se nejlepší kamarád, který si zamilujete do konce.
My bychom se smáli, pozorovat západ slunce,
Fade to black, ukazují jména, která hrají happy song.

Pokud bychom se do kina, měli byste se toho pravého,
A já bych se nejlepší kamarád, který si zamilujete do konce.
My bychom se smáli, pozorovat západ slunce,
Fade to black.(ja to...nejde udelat prekladxDD)


SUPURGIRL

3. prosince 2009 v 19:48 | sarka |  haniny písničky
When I feel all alone and nobody knows
Still gotta smile for a while
I cant let it show
Dry my tears(dry my tears)
Have no fears(have no fears)
(and when im)(and when im)
Backstage feelin down and the lights come on
No time to worry gotta hurry gotta sing my song
Gotta shake it off (shake it off)
And strike a pose here i go

Snap my fingers just like that
Dont get what I want and thats a fact
Snap my fingers just like that
Dont get what I want (just cuz I want it)

Im super cool
Super hot
Livin like a rockstar
You think im super
You think im super

On the cover of your magazine
Wherever I go they make a scene
Im super super! Im super duper!

So you wanna be just like
So you wanna be just like
Think you wanna be just like me

Everybody's watchin me
Its never as easy as it seems
To be super super
(to be super super girl)

When I walk in the room everybody stops
Cameras flashin people fighting for the better shot
They like my hair, and the clothes I wear
Everybody wants to know what im doin next
Sometimes I wish I could stay home just be by myself
I wanna be(I wanna be)
What the world cant see
Cant u see?

Snap my fingers just like that
Dont get what I want and thats a fact
Snap my fingers just like that
Dont get what I want (just cuz I want it)

Im super cool
Super hot
Livin like a rockstar
You think im super
You think im super
On the cover of your magazine
Wherever I go they make a scene
Im super super! Im super duper!

So you wanna be just like
So you wanna be just like
Think you wanna be just like me

Everybody's watchin me
Its never as easy as it seems
To be super super
(to be super super girl)

Wish you could see im like everybody else
Struggling to let go and always be myself

Im super cool
Super hot
Super!
Im super super
Im super super
On the cover of your magazine
Wherever I go they make a scene
Im super super! Im super super!

So you wanna be just like
So you wanna be just like
Think you wanna be just like me

Everybody's watchin me
Its never as easy as it seems
To be super super
To be super super girl